Kontakty:
Telefón: 0948003470
E-mail: info@djsport.sk
Fakturačná adresa:
DRYKA s. r. o.
Vladina 737/88
02744 Tvrdošín
IČO: 50767950
DIČ: 2120464907


Zapísané v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel: sro, vložka číslo: 67343/L
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár